Barion Pixel

A festészet organikus szemlélete

Vesd le a gátlásaidat, szabadítsd fel magadban a személyes alkotóerőket, és tanuld meg azokat kreatívan az alkotás szolgálatába állítani!

Találjunk rá együtt a kapcsolatra az ember és a képzőművészet hatóerői között!

Egészen egyedülálló és egyben hiánypótló, 6 részes online videósorozatunkban Kiss Viktor festőművész a festészet és tágabban a képzőművészet organikus szemléletébe kalauzol el minket.

Megismerhetjük a festészet, a képalkotás organikus eszköztárát, elkalandozhatunk az ábrázolás, a forma és a színek világában. Szó lesz a téma történetéről, az alkotói én felébresztéséről, és végül összefüggésekként tekinthetünk majd a művészeti alkotás különböző folyamataira!

Konkrét alkotások rendhagyó elemzése során jutunk majd el annak felismeréséhez, hogy mit üzen nekünk a tudatalattink nyelve, és mik azok a képalkotó eszközök, melyek segítségével túlléphetünk a szubjektív érzéseinken és megtalálhatjuk az összekötő kapcsot magunk és a világ között!

ÉRDEKEL

Nézd meg az első részt!

A festészet organikus szemlélete
1. rész: A festészet kifejezőeszközei

Az előadássorozat első részében azt a kérdést tesszük fel magunkban, vajon mi is a kép és mik a képzőművészet képzeletbeli kincsesládájának eszközei. Szó lesz többek között az ábrázolás, a formálás és szín belső összefüggéseiről és ezek misztériumáról, hatásairól. Megtudhatjuk, mi számít evidenciának a képteremtésben, mi az ösztönösség és őszinteség, szimpátia és antipátia erők szerepe az alkotás folyamán. Vizsgáljuk a kép élettanát és azt, hogyan képes az hatni az emberre. Mert nem az a fontos kérdés, hogy mit érzünk egy kép kapcsán, hanem az, hogy milyen hatóerők váltják ki a különféle érzéseket, vagyis mi a szubjektív érzések objektív alapja és mik azok az evidens képalkotó módszerek, melyek analógiát mutatnak az ember hármasságával: gondolat, érzés és akarat.

Mindegy, hogy hol jársz épp az úton.

Aktív alkotóművész vagy, vagy csupán a művészeteket kedvelő, azt megérteni, vagy csak élvezni vágyó érdeklődő... ez az előadássorozat most teljesen új perspektívákat fog nyitni számodra.

Kezdjük el

A vizualitáson keresztül olyat láthatunk, ami a szívet közvetlenül el tudja találni.

Ahhoz, hogy megértsd, hogyan és miként hatnak a képek rá kell ébredned, hogy a képi művészet, a képalkotás nem pusztán egy adott gyakorlati eszköztár tudatos használata.

A festészet organikus szemlélete alatt azt értjük, hogy életösszefüggésekként tekintünk a folyamatokra. Nem egy koncepcióról van szó, amit önkényesen beemelünk a művészetszemléletbe.

Az organikus szemlélet és annak eszköztárának megismerésével átláthatjuk a kép, az alkotófolyamat és az ember bonyolult és egyben lenyűgöző életösszefüggéseit és egyúttal megértjük, hogyan és miképpen képesek hatást kiváltani a képek.

VÁGJUNK BELE


Ismerd meg azokat a titkokat, melyek közelebb vihetnek a kibontakozásához, a szabad alkotáshoz és végül a katarzishoz!

Ez az előadás Neked szól, ha...

 • szeretnél elindulni a valódi művésszé válás útján,
 • szeretnéd könnyebben kifejezni magad a művészeteken keresztül,
 • inspirációt keresel az alkotáshoz
 • analógiákat keresel, melyek segítségével könnyebben megérted a kép nyelvét,
 • szeretnéd megtalálni az élményszerűben a maradandót, 
 • fáj az a gondolat, hogy „a művészet ma halott”!

De semmiképp ne nézd meg, ha...

 • megelégszel a kép okozta szubjektív érzéseid megélésével,
 • nem akarsz elmélyülni a művészet összefüggéseiben,
 • számodra az alkotás csupán egy tevékenység és nem érdekelnek a mélyebb rétegek,
 • nem vagy kíváncsi rá, hogy a nagy elődök vagy a kortárs, sikeres művészek miképp alkotnak,
 • sajnálod az időt arra, hogy hatalmasat fejlődj és megértsd a miérteket.

Mit várhatsz ettől a sorozattól?

Átfogó és széles perspektívákat érintő előadássorozatunkban kísérletet teszünk a képalkotás organikus eszköztárának megismerésére, a művészeti alkotás különféle folyamatainak összefüggésekként való értelmezésére.

A sorozat megtekintése után sokkal produktívabbá válhatsz a kép olvasás és kép alkotás területén, könnyebben és hatékonyabban használhatod majd a képalkotás organikus eszköztárát, emellett pedig olyan új inspirációt is nyerhetsz, mely segít felébreszteni benned a szunnyadó kreativitást.

Tarts velünk erre a kalandra!

 • 6 részes online videósorozat,
 • Több, mint 9 órányi előadás,
 • Az elmélet mellett gyakorlati szemléltetés,
 • Képolvasás és művészettörténet,
 • Egy szakmailag rendkívül felkészült oktató előadásában 

Az előadássorozat részei:

1. rész: A festészet kifejezőeszközei
2. rész: Goethe-színtan
3. rész: Gondolat és érzéklet együttműködése az alkotásban
4. rész: Képolvasás módszertana
5. rész: Az alkotói én felébresztése
6. rész: Művészettörténet – az ember képi tudatának fejlődéstörténete

 

A tematikáról bővebben

Az előadó: Kiss Viktor festőművész

Kiss Viktor közel 30 éve a hazai kortárs festészet jelentős alakja. Napút Képzőművészeti Akadémia közösségének tagja, a Waldorf festés-rajz szaktanárképzés tanára, aktív alkotó, oktató, közösségszervező és a Goethe színtan szakértője. Számos hazai és nemzetközi kiállításon való részvételt tudhat maga mögött, alkotásai a színek és az ábrázolandó téma egymásra ható átéléséből születnek. Oktató munkájában a képi hatóerők vizsgálata és visszafejtése a fő irány. Célja, hogy közelebb hozza a képolvasás kultúráját a mai modern ember átalakuló képi tudatához, alkotói oldalról bemutatni a képi hatóerőket, melyek felismerése közelebb vihet minket a kép titkaihoz.

Bővebben...

„Mindennek, ami igaz, annak tolmácsa a szép kell, hogy legyen.” Goethe

A sorozat részei

1. rész:
A festészet kifejezőeszközei

Az előadássorozat első részében azt a kérdést tesszük fel magunkban, vajon mi is a kép és mik a képzőművészet képzeletbeli kincsesládájának eszközei. Szó lesz többek között az ábrázolás, a formálás és szín belső összefüggéseiről és ezek misztériumáról, hatásairól.

Megtudhatjuk, mi számít evidenciának a képteremtésben, mi az ösztönösség és őszinteség, szimpátia és antipátia erők szerepe az alkotás folyamán. Vizsgáljuk a kép élettanát és azt, hogyan képes az hatni az emberre. Mert nem az a fontos kérdés, hogy mit érzünk egy kép kapcsán, hanem az, hogy milyen hatóerők váltják ki a különféle érzéseket, vagyis mi a szubjektív érzések objektív alapja és mik azok az evidens képalkotó módszerek, melyek analógiát mutatnak az ember hármasságával: gondolat, érzés és akarat.

2. rész:
Goethe-színtan

Kíváncsi vagy, hogyan képesek hatni a színek? Hogy mik is tulajdonképpen a színek és hogyan épül fel belőlük egy adott kép?

Ebben a részben előadónk Johan Wolfgang von Goethe színtanának alapjaiba avat be minket.

Megismerhetjük a különféle színek, mint képi alkotóelemek rejtett, titkos hatóerőit, és megérthetjük, hogy a fény-színek, a kép-színek, a szín dinamikák mind-mind szerepet játszanak abban, hogy végül a teljes kép milyen hatást képes ránk, mint nézőre kifejteni.

3. rész:
Gondolat és érzéklet együttműködése az alkotásban

Hogy mit érzünk és mit érzékelünk, az nem ugyan az. Manapság igencsak hadilábon állunk az állóképességgel az érzékelésben, a racionalitás gyakran felülírja direkt érzékelésünket.

Ebben a részben azt a témát boncolgatjuk, hogyan zajlik gondolat és érzéklet együttműködése az alkotásban. Előadónk rávilágít, hogy a formáló erők hogyan érzékelhetőek számunkra, valamint, hogy milyen motívumok indítják el bennünk magát a gondolatot. Mert mi is a szép, ha nem az, amikor ráismerünk egy adott formanyelvre, és megtaláljuk az egzaktban a maradandót...

4. rész:
Képolvasás módszertana

Már kisgyerek korban megtanuljuk az iskolában a betűket, számokat olvasni, keveset tudunk azonban arról, hogyan olvassuk a képeket.

Előadónk most Szőnyi István: Zebegényi temetés és M. S Mester: Krisztus az olajfák hegyén című képének konkrét elemzésén keresztül avat be minket a kép nyelvébe és kelti fel összefüggésekre fókuszáló figyelmünket. Ebből a részből megtudhatjuk, hogy a szubjektív érzés kiváltására mi ad lehetőséget a képen és mi van azon túl, hogy az „én” mit érez egy képnek köszönhetően.

5. rész:
Az alkotói én felébresztése

Míg a korábbi részekben a képi hatóerőket tekintettük át, és a képolvasás módszertanát tanulmányoztuk, ebben a részben arra a kérdésre keresünk választ, hogy honnan fakad az emberben az alkotókedv és a kreativitás. Ha valaki szeretne alkotóvá válni, vagy régóta érzi magában, hogy benne szunnyad az alkotás képessége vagy szándéka, most fontos támpontokat kaphat ahhoz, hogy hogyan nyúljon a vizuális művészetek eszköztárához.

Ne mondj le az alkotásról csupán azért, mert úgy érzed, túl nagy külső elvárásokat támaszt eléd a világ vagy maga a művészet! Hisz az alkotás ma már szabad! Minden emberből fakadnak alkotó erők és így minden alkotás iránti igény jogos lehet.

6. rész:
Művészettörténet – az ember képi tudatának fejlődéstörténete

A művészettörténeti munkák általában azt a célt tűzik ki maguk elé, hogy valamiféle keletkezéstörténetet, egyfajta időbeli áttekintést nyújtsanak a képzőművészetről, festészetről. Mi most az organikus képzőművészeti szemlélet taglalásakor sokkal inkább a téma, a formálóerők és hatóerők szempontjából vizsgáljuk a művészet történetének fontos momentumait és alkotásait. A művészet és az ember képi tudatának párhuzamos fejlődését tekintjük most végig.

Honnan jön a kép? Mi az evidánciája annak, ahogyan az emberből a kép fakad? Mennyiben az emberé a kép? Vagy az inkább egy közvetítő közeg, egy ajándék, mely közvetítő közegként szolgál földi világunk és a magasabb rendű világok között?

Ezekre, és még sok más kérdésre kapunk választ sorozatunk záró epizódjában.

A tett nyomán látás ébred...

Gyere és ássuk most elő együtt eltemetett alkotói énedet! Értsük meg együtt az ember, a művészet és a kép összefüggéseit, míg az analógiák megtalálása, az érzések és érzékletek összekapcsolódása révén eljutunk a katarzishoz, amit kevéssé találunk meg a mai rohanó világunkban!

A festészet organikus szemlélete Vesd le a gátlásaidat, szabadítsd fel magadban a személyes alkotóerőket, és tanuld meg azokat kreatívan az alkotás szolgálatába állítani!
Ár
19 990 Ft
Sütibeállításokkal kapcsolatos információk
Mi a cookie (süti)?

A cookie-k ("sütik") - a továbbiakban: süti vagy cookie - kis méretű adatcsomagok, amelyeket az Ön böngészője ment el, amikor a weboldalakat, köztük a www.fotosworkshopok.hu honlapot - a továbbiakban: Honlap - látogatja.

A sütiket a weboldalak általában a felhasználói élmény javítására használják oly módon, hogy a weboldal vagy kizárólag a látogatás idejére ("Munkamenet" sütik, amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek) vagy ismételt látogatások során ("Tartós" sütik) "megjegyzi" a felhasználót.

A jelen Cookie (süti) tájékoztató azt ismerteti, hogy a www.fotosworkshopok.hu honlapon milyen sütiket használunk és Önnek, mint a honlap használójának milyen lehetőségei vannak a sütik beállításával kapcsoltosan.

Tájékoztatjuk, hogy a cookie-kat nem használjuk az Ön személyének közvetlen azonosítására alkalmas információk tárolására. Amennyiben személyes adatoknak minősülő adatokat kezelünk, ezt az Adatvédelmi tájékoztatónkkal összhangban tesszük.

Lehetnek olyan esetek, amikor harmadik fél cookie-ját használjuk. Kérjük, hogy harmadik fél sütijei tekintetében a harmadik félnél tájékozódjanak az adatkezeléssel kapcsolatban, ugyanis a harmadik fél adatkezelésére nincsen ráhatásunk.